Granty i dotacjeFundacja Animacja zajmie się także doradztwem w zakresie finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych, specjalizując się w tych programach, które umożliwiają pozyskanie środków w wysokości od 80% do 100% budżetu danego przedsięwzięcia. W perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027 Polska ma do dyspozycji programy krajowe i regionalne. Środki są dostępne szczególnie na te przedsięwzięcia, które nacechowane są dużą dozą innowacyjności. Nasze know-how bazuje na dziesiątkach wniosków opracowanych od 2005 roku. Korzystamy z wiedzy naszych specjalistów, którzy świadczą usługi dla organizacji pozarządowych, firm i instytucji w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia – od projektów artystycznych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych, proekologicznych, po szkoleniowe.

N asze usługi są kompleksowe – przygotowujemy wniosek dostosowując pomysł klienta do wytycznych danego konkursu. Wiemy jak zarządzać projektem, i jak go rozliczyć. I jak nawiązać współpracę z jednostką naukowo-badawczą, co w obecnej perspektywie jest premiowane, a nawet obligatoryjne. Jednym z naszych sukcesów jest pozyskanie dofinansowania w wysokości ponad 7 milionów złotych dla „Fundacji Akogo” Ewy Błaszczyk na budowę kliniki Budzik. Zobacz list referencyjny.